Skot & styr

Emedan Amalia fortfarande guppar omkring på ett hav när sverige fortsätter byggena av no:3 och no:4. Nedan bild på storskotsfundament, här monterat på båt 4 samt bild på enl. utsago ett helt superbt roder i ren racing kvalle. Rodret är stort - nästan 1,5 m högt.


blog comments powered by Disqus