Upplyst

Eller snarare höjt SRS. Förra året fick Amalia 1.16 med -Genua. I år är det nya bud och specen löd "- - V" med 1.16 som mätetal. Med andra ord höjd 0,1 eftersom man i gamla systemet kunde dra av 0,1 om man kör med fock - utan att ha seglat en meter och med samma indata - seglarvärlden börja frukta O10m :)

Nu är det så att jag kanske måste söka ett förnyat SRS brev då det finns indikationer på att J måttet blir något större än vad jag angav i ansökan. Detta borde nog utkristallisera sig under den närmaste veckan.

blog comments powered by Disqus