El-driv

Jag är mer och mer inne på att köra med el-motor i båten. Nu gäller det bara att fundera på vilka krav man har på driften samt om det finns lämpliga leverantörer och kostnader. Här är några intressanta länkar i ämnet... IFbåt Elmotor Seniorita Helmsman.

Här är min kravlista:

Drift:
- Skall kunna gå med 5 knop i en timma.
- Skall kunna nå 20 distans på en laddning, fart > 3 knop.
- Skall kunna driva båten framåt i 2-3 knop i hård (15 m/s) motvind och hög sjö en 1/2 timma.

Basalt gäller det att kunna ta sig i och ur hamn, (segel-)motorera sig ur en knivig situation under lite tuffare väder samt nån passage av trånga farvatten typ Strömma Kanal.

Laddning:
- Skall kunna ladda (regenerera) mha. propellern under segling.
- Ska ha landströmsintag.
- Skall ladda från solcell.

Transmission:
Svår fråga är om rak axel eller "saildrive" är bäst. Rak axel har fördelen att inte behöva växel, saildrive behöver åtminstone en om man monterar motorn tittandes nedåt vilket är möjligt och även görs av en leverantör (Sonic).

Hydrodynamik:
Vilken av "rak axel" eller saildrive har teoretiskt minsta drag/motstånd?

Mekanisk verkningsgrad:
En rak axel kommer (nästan) alltid att knuffa båten lite uppåt pga. den vinkel som axeln har mot vattenlinjen - denna kraft kan sägas vara en förlust. Vissa system har en inbyggd växel i motsats till att motorns axel sitter monterad direkt på propelleraxeln - sen verkar det som att man alltid behöver någon form av icke helt stel koppling för att motverka vibrationer pga. osymmetri i "rak axel" fallet. Är osäker dock om detta bara gäller rak axel och tex. diselmotor. En del använder växelhuslösningar för att nå bra prestanda - kanske vinner varvtalsoptimering över växel/drivrem förluster!?

Potentiella leverantörer:
1) Sonic

2)
Kräeutler

3)
ASMO

4)
OzDrive

5) Finns fler?

Undrar hur mycket effekt man behöver för att nå ovan krav? Nånstans omkring 4-6 kW verkar vara en rimlig siffra, eller!?

Tar gärna emot kommentarer i ämnet!

blog comments powered by Disqus