LSU - Roder

Snickrade en mall och kollade passning - hur sjutton fixar man detta? Här är varken form eller symmetri god. Betraktar rodret och ser att det ju är nästan platt på styrbord sida. Ett skitroder helt enkelt - rodermakaren i USA måste ha haft en riktigt dålig dag.

ohM0M
Här den "goda" sidan. Fortfarande för platt. Avvikelse kanske 2-3 mm.

J4U8M
På SB sida så finns det ett gap på kanske 6-7 mm. Felet finns också som synas över nästa hela profilen.

Så hur fixar man detta med rodret på plats?

Hjälp!

blog comments powered by Disqus