RSR prep.

Det läggs tre banor A, B och C och Amalia seglar bana B och 100nm som verkar sträcka sig som:

1. Start Gåshaga Lidingö
2. Öster om Rindö - Oxdjupet
3. Kummel om styrbord 59.26.300  18.23.950
4. Norr om Gällnö Port om styrbord
5. Södermankärsören om babaord
6. Morsken om babord
7. Norr om Rankarökummel 59.43.500 019.11.000
8. Tjärvens fyr om babord
9. Nordpricken norr Arholma om babord 59.53.750 019.05.550
10. Kapellskärs fyr om styrbord
11. Furusund målgång

När man ser den på karta så blir man ju enormt taggad och det är bara och gå in i Augustimåne-mode som både jag och Ulf Myrin har kört ett antal gånger.

Säkerhetsreglerna påkallar följande saker:

- Invändig barlast och tunga föremål som batterier och kök skall vara säkrade
- Konade pluggar för genomföringar
- Förbandslåda
- Ankare med lina
- Mistlur.
- Brandsläckare
- Hink med lina
- Två ficklampor
- Länspump, som kan användas med stängda luckor
- VHF eller mobil
- Säkerhetsselar och flytvästar för alla ombord
- Livboj med kastlina
- Ett fallskärmsljus och två handbloss
- Två kompasser
- Papperssjökort
- Ekolod eller lodlina
- Fungerande lanternor
- Radio för väderrapporter


Rött = fixa fixa!!!

Läser Noel på Gransegel föredrag om shortandsegling vad beträffar skaffning. Hmm, vi hoppar nog torrkrubbet. Åsså vädret...

blog comments powered by Disqus