Kryssymmetri

Här kommer lite nagelfaring av de sista nittio minuterna kryss på Roslagen Sea Race. Jag har filtrerat data så att bara punkter i TWS 9,25-9,75 m/s intervallet är med i plottarna. Ett ytterligare kriteria för att komma med i datat var att den sanna vindvinkeln var i spannet 35-45 grader (kanske borde ha varit 35-50). Detta gav 119 punkter för SB och 72 för BB. Den här länken leder till ett dokument med större varianter av de visade plottarna. För den analysbenägne erbjuds XL filen!

Nedan ses VMG plottat som en funktion av sann vindvinkel TWA.
BB_VMG_RSR11s
SB_VMG_RSR11s
BB_fini_vmg_sog
SB_fini_vmg_sog
BB: VMG Avg: 4,41kn (Std: 0,32) SOG avg: 5,63 (Std: 0,36)
SB: VMG Avg: 4,66kn (Std: 0,28) SOG avg: 6,14 (Std: 0,26)

BB: Avg TWA: 38,5 (Std: 2,76)
SB: Avg TWA: 40,5 (Std: 2,93)

Min analys av detta är att jag kryssar Amalia en halv knop fortare över grund för styrbord men den faktiska fartskillnaden mot vinden är 0,25 knop. Den större standardavvikelsen för hastighet kan tänkas indikera en mindre harmonisk framfart. Dessa siffror överensstämmer väl med vad jag känner till rors. Att jag skulle segla högre på BB är en överraskning - jag var övertygad om att jag seglade lägre men det kanske jag gör i lägre vindhastigheter - här blåste det ju rätt mycket - faktiskt en hel del över Amalias riktiga trivselvind.

Två plottar till från slutspurten i mål. Här ses alla riktningar på resp. BB och SB.
BB_dir_RSR11_fini
SB_dir_RSR11_fini
Bilden nedan är ett försök att kolla givare för riktning och man ser en stor avvikelse mellan GSP kurs och sann magnetisk kompass kurs. Plotten är tagen under 1 minut.
ama_cog_M_true 1min
Bilden nedan visar hur skillnaden mellan GPS och kompassen (COG minus mag_true) vs. sann vindriktning (w_a_t) minus 320 grader bara för att få in vindriktningsvariationen på samma plot, är (icke)relaterade till varann. Är inte givarna i form så blir såna här övningar tveksamma...
ama_cog_M_true 1minVSvindT


0,25 knop - de e 5 pinnar lys de!


blog comments powered by Disqus