I 1/2

Har understundom betraktat "tankmätaren" som sitter i Amalias elsystem. Den har visat 1,1 Ampere när jag kört solcellen en solig dag och kanske 4,4 Ampere vid proppladdning när det går undan. Solcellen skall enl. specen lämna 2 A och motorladdning upp till 10 A vad jag förstår. Båda dessa värden nådde ju inte upp till det lovad men var inte skrämmande låga så jag antog att solpanelen kanske inte låg i rätt vinkel och båten inte seglade tillräckligt snabbt. Men det har gnagt lite så jag skickade en fråga till OZ Marine och sidär kom förklaringen - jag citerar:

"Den visar halva strömmen i alla lägen utom full fram och back då hela visas. Eftersom mätaren är programmerad för 12 V och ½ antalet Ah så stämmer alltid time to go."

Tilläggas skall att vid full fart matas 24 Volt till motorn.


Strömmen mäts bara i ena banken och visar då bara halva strömmen.

Så båda strömgeneratorerna har skött sig väl får man säga. Vad innebär då detta. Ett praktiskt fall kan ju vara nu när jag var nere på 40% dvs att 250 Ah behöver tillföras batterierna: Om det är soligt och skutan seglar på så tar det 250/10 dvs. 25 timmar. Man orkar kanske ladda 4 timmar om dan så då tar det kanske en vecka att komma upp i full tank taget lite motoråka och kyla inräknat. Med full tank kan man åka ca 20 dinge i 3,5 kn. Rimligt tycker jag. Med dessa förutsättningar kan jag sedan bara rekommendera lösning med el-motor.

blog comments powered by Disqus