LA8PV

Ska gå på VHF kurs på Sjölotsen via Benns försorg. Tänkta att det är bäst att kunna köra min Nexus manick utan att begå någon form av brott mot radiolagen. Har i grab-bagen en
VHF NX1500 av säkerhetsskäl samt att kunna köra Augustimånen. Kursen består av ett 5 timmars pass, ett besök till Stockholm Radio samt prov för VHF cert.

Får man en egen anropssignal månne?


blog comments powered by Disqus