Prime time

Sådärja, nu är köl och roder målade. Återstår 180, 400, 800 + naonvax.

Pasted Graphic 7
Skepparn är nöjd med årets rustning.

Pasted Graphic 9
Biltemas epoxiprimer som vanligt.

Pasted Graphic 10
Amalia fick sänkt SRS till 1,198 - ordningen återställd.

blog comments powered by Disqus