Rodkick

Boomkicker anlände från the united states. Bra fit n' finish på de eloxerade aluminiumdetaljerna. Huru monterar man då denna på en 10a månne. Det får bli på mastfoten då den samma kommer att vara i vägen om man sätter den direkt på masten. Den akterliga positionen kommer att ge en viss "preventer" effekt som antagligen är positiv på lätta undanvindar. Måste dock snabbtillverka ett bleck som skall sätta på insidan av tvärstaget där kick, cunningham etc. skall dras ner till.
Här måste rensas upp på nåt sätt.


Fästet skall sitta i tvärbalken där kicken etc. är knutna i nu.

Ritning till fäste för kick etc att fästas på insidan på tvärstaget i mastfoten.

blog comments powered by Disqus