Il motori...

Nu har motorvibrationerna undersökts. När äntligen alla verktyg var på plats och proppen kom av så var förvåningen tämligen stor beträffande vad som fanns att skåda i struten. En av de skruvar som fäster lagerhållaren var loss och låg mer eller mindre och skramlade mellan lager och propellerkroppen. Tydliga skavmärken på denna hållare samt den deformation som finns på den offeranod som sitter på baksidan av propellerkroppen harmoniserar med de oharmoniska ljud som understundom har uppstått. Att lager och propeller har kommit för nära varandra finns det numera en installerad lösning på då en 6mm längre koppling mellan motor och motoraxel sattes dit idag - bra!Sen är skottet laminerat i inlinern så planen är att injektera epoxi mellan skrov och inliner under skottet så att en stabilare mekanisk förankring erhålles. Detta tillsammans med ett längre axelstöd vilket gör att stödet kommer närmare propellern tror jag kommer att fixa biffen. Det visade sig även att en av muttrarna till axelstödet hade fallit av och när denna ersattes minskade vibrationerna avsevärt. När jag ändå flyttar axelstödet kanske 5 cm akterut så kommer en förstärkning läggas in på insidan av skrovet för att ytterligare ge en stabilare plattform för motorn. Med dessa åtgärder är jag ganska säker på att framdrivning på läge 2 dvs. marschfart kommer att bli njutbar.blog comments powered by Disqus