D'logger talar

Ytterligare lite info från "svarta lådan". Men helt klart vill man ju ha all den info som finns på loggen presenterad på ett helt annat sätt. Man vill ju peka på tracket och få tid, fart, vindinfo etc etc.

Amalias väg, courtesy of Ulf Myrin, runt Ornö under Ornö Runt 2011.

blog comments powered by Disqus