Motorgeometri

Har spenderat lite tid med att fundera på hur man bäst installerar en motor med rak axel i båten. Det finns några saker att tänka på har jag lärt mig av de som har erfarenhet i ämnet...

- Avstånd mellan skrov och propellerspets: kommer proppen för nära skrovet blir resultatet smällar och oljud - otrevligt. Några rekommenderar halva propeller diametern mellan spets och skrov. Andra säger att en 5-6 cm är OK. Spec = 9 cm.

- Avstånd propeller och roder: turbulens från propellern, vid motorgång men även vid segling kan ge vibrationer i rorkulten - synnerligen otrevligt. Ingen rekommendation hittad. Spec = 65 cm.

- Avstånd mellan motor och skrov: skall finnas lite justeringsmån samt att motorn inte skall hamna i vatten. Spec = 5 cm.

Randvillkor: Håll axeln kort för att minimera vibrationer men håll vinkeln mot vattenlinjen liten för att inte bränna effekt - det är ingen helikopter vi bygger - framåt och inte uppåt är devisen. I ritningen nedan blev vinkeln drygt 7 grader vilket verkar OK.


Skalenlig ritning. Svarta strecket är vattenlinjen.

Genomförning blir ett ca 20 cm långt och 4 cm brett hål genom skrovet. Dimensioner från OZMarine är använda i ritningarna.

Att det blir el är nu "sol"-klart - 4 batterier för motorseglare (120kg) - 2 batterier för mig ?

Nåt mer att tänka på?

blog comments powered by Disqus